تاریخچه
تاریخچه

تاریخچه
مؤسسه مهرماندگار ناصری بر اساس وصیت مرحوم حاج سید محرم ناصری و با تلاش فرزندان آن مرحوم، از خرداد ماه سال ۱۳۹۳ بصورت غیر رسمی فعالیت خود را آغاز نموده و بصورت غیر متمرکز خانواده های نیازمند را پس از تحقیق تحت پوشش خود قرار داد. همزمان با شروع این فعالیتها، امور اداری مربوط به ثبت قانونی مؤسسه در استانداری تهران و اداره ثبت شرکتها آغاز گردید.در سال ۱۳۹۴ فعالیت مؤسسه به صورت متمرکز و با نظم بهتری ادامه یافت و در حال حاضر حدود یکصد خانواده تحت پوشش مؤسسه قرار دارند.

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 1283 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه