چشم انداز
چشم انداز

چشم انداز


مؤسسۀ مهرماندگار حامیِ خانواده های نیازمندی است که بسته به نوع مشکل خود، تحت پوششِ این مؤسسه قرار می گیرند. رویکرد مهرماندگار این است که چنانچه بتوانیم مشکلات و نیازهای این خانواده ها را به شکلی درست و اصولی شناسایی کنیم و به صورت ریشه ای به رفع آنها بپردازیم، در نتیجه قادر خواهیم بود که از ابتلای فرزندان آنها به گرفتاری و نقصان هایِ پدر و مادرشان جلوگیری نماییم. هدف اصلیِ مؤسسۀ مهر ماندگار قطع زنجیرۀ مشکلات انسانها،و تأمین رفاه و آسایش مادی و معنویِ نسل های بعدیِ آنهاست.در نظر داریم مهرماندگار به قلّه ای برسانیم که خدماتش تا سالیان سال ماندگار بماند.

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 1282 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه