خلاصه گزارش نماینده اعزامی مهرماندگار از جنگارک

مطالب مرتبط

خلاصه گزارش نماینده اعزامی مهرماندگار از جنگارکدر ابتدای بازدید به سراغ کانکس ها یا همان مدرسه کنونی جنگارک رفتیم. تعدادی از بچه ها بیرون از کلاس بودند و بازی می کردند. علت را جویا شدیم و مشخص شد که بدلیل ظرفیت محدود کانکسها معلم به صورت متناوب دانش آموزان را به بیرون از کانکس می فرستد تا امکان تدریس بهتر داخل کانکس فراهم شود. خود دانش آموزان از این ماجرا به عنوان زنگ ورزش یاد می کردند. درصورتی که هیچ وسیله ای برای ورزش نداشتند. کانکس ها هم یکی همان کانکس قدیمی بود و یکی هم جدید اما وضعیت مناسبی ندارند. در هر دو تخته سیاه فرسوده و از کار افتاده ای وجود دارد که حتی به دیوار هم متصل نیستند. کانکس جدیدتر با وجود ظاهری بهتر و نوگونه و دارا بودن کولرگازی، فاقد میز  و نیمکت برای دانش آموزان است و آنها روی زمین نشسته بودند. معلم می گفت: "نیمکت تهیه شده اما چون کف کانکس را خراب می کنند نمی آورند." دانش آموزان از ما تقاضای وسیله بازی ازجمله توپ و تاپ و الاکلنگ و کفش داشتند.


پس از کانکس ها به سراغ سرویس بهداشتی رفتیم که خوشبختانه در وضعیت خوبی قرار داشتند و اهالی از آنها استفاده میکردند.

در ادامه با رئیس شورای روستا صحبتی داشتیم. به نظر ایشان چنانچه شرایط بهتری از لحاظ آموزشی و معیشتی فراهم شود تعدادی از خانواده هایی که از روستا مهاجرت کرده اند به روستا باز خواند گشت.

سپس سری به زمین های زراعی پشت روستا زدیم که هنوز کشاورزی و کشتی نداشت چون آبی وجود نداشت. اکثر این زمین ها در تملک اهالی روستای جنگارک بالاست ک در صورت کشت هم یک هفتم محصول به آنها تعلق می گیرد.


در پایان روز نماینده اعزامی مهرماندگار دو عدد  وایت برد و دو عدد توپ فوتبال تهیه و برای دانش آموزان جگارک ارسال نمود.

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 1408 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه