موسسه خیریه

ماندگاران ماندگاران

هیأت امنا


مهندس سید مجید ناصری

مهندس سید مجید ناصری

عضو هیأت امنا

لیسانس
۱۲ سال
naseri@mehr-mandegar.com
+ مشاهده

خانم مهناز ناصری

خانم مهناز ناصری

عضو هیأت امنا

لیسانس
۱۲ سال
adineh5338@yahoo.com
+ مشاهده

دکتر محمود ناصری

دکتر محمود ناصری

عضو هیأت امنا

دکترا

Mahmoud.a.nasseri@gmail.com
+ مشاهده

خانم مریم السادات ناصری

خانم مریم السادات ناصری

عضو هیأت امنا

لیسانس


+ مشاهده

دکتر زهرا ناصری

دکتر زهرا ناصری

عضو هیأت امنا

دکترا


+ مشاهده

هیأت مدیره


مهندس سید مجید ناصری

مهندس سید مجید ناصری

عضو هیأت مدیره

لیسانس
۱۲ سال
naseri@mehr-mandegar.com
+ مشاهده

دکتر سید محمود ناصری

دکتر سید محمود ناصری

عضو هیأت مدیره

دکترا

Mahmoud.a.nasseri@gmail.com
+ مشاهده

خانم مریم السادات ناصری

خانم مریم السادات ناصری

عضو هیأت مدیره

لیسانس


+ مشاهده

خانم مهناز ناصری

خانم مهناز ناصری

عضو هیأت مدیره

لیسانس
۱۲ سال
adineh5338@yahoo.com
+ مشاهده

دکتر زهرا ناصری

دکتر زهرا ناصری

عضو هیأت مدیره

دکترا


+ مشاهده

کادر اجرایی


مهندس سید مجید ناصری

مهندس سید مجید ناصری

کادر اجرایی

لیسانس
۱۲ سال
naseri@mehr-mandegar.com
+ مشاهده

خانم پانیذ ناصری

کادر اجرایی

دانشجوی روانشناسی دانشگاه تورنتو

panish.jojo@yahoo.com
+ مشاهده

مریم عشوری

مریم عشوری

مدیر داخلی

فوق لیسانس مدیریت استراتژیک
3 سال
ashoury_m@ymail.com
+ مشاهده

پریسا محمدی

پریسا محمدی

مددکار

لیسانس مشاوره
10
setayeshmohamadi77@gmail.com
+ مشاهده

داوطلبین


خانم شکرانه بخشی پور

خانم شکرانه بخشی پور

داوطلب توزیع ارزاق و بخش آموزش
+ مشاهده

آقای لطفی

داوطلب توزیع ارزاق
+ مشاهده

خانم اعظم مهدوی

خانم اعظم مهدوی

داوطلب توزیع ارزاق و تحقیق
+ مشاهده

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 1422 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه