مطالب مرتبط

دفترچه بیمه روستایی در جنگارکپدر و سه فرزند جنگارکی که به همت مهر ماندگار موفق به اخذ دفترچه بیمه روستایی شدند...🌿🌺#مهرتان_ماندگار

‏https://t.me/mandegarmehr

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 1569 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه