مطالب مرتبط

کلاس های تربیت مربی کودک برای معلمان جنگارک


مهر ماندگار عمیقا بر این باور است که  آبادانی یک منطقه محروم تنها در ساخت و ساز ساختمان های جدید خلاصه نمی‌شود.


فرهنگ سازی، سوادآموزی، بهداشت، درمان، اشتغال زایی و بسیاری از موضوعات دیگر از بنیادی ترین نیازهای مناطق محروم است که فقدان و عدم رفع آنها مانع توسعه و تعالی و پیشرفت این گونه مناطق خواهد بود.


✅ لذا بر آن شدیم تا در پایتخت، برای دو معلم دلسوز جنگارکی دوره های تربیت مربی کودک را برگزار نماییم و بدین طریق بر تعلیم و تربیت کودکان و در نتیجه آینده اهالی روستای محروم جنگارک اثری روشن و مثبت گذاشته باشیم.🔅 به امید روزهای روشن تر در جنگارک...

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 72282 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه