آرزوها
آرزوها

آرزوها


مؤسسه مهر ماندگار در نظر دارد با هدف مهرافروزی در میان خانواده های تحت پوشش خود، طرحی را با عنوان" آرزوها" به مرحلۀ اجرا درآورد. در این راستا مهرماندگار ماهیانه به صورت قرعه کشی با یکی از خانواده های تحت پوشش که دارای کودک 7 تا 15 ساله هستند تماس گرفته و پس از کسب اجازه از سرپرست خانوار از کودک تقاضا می کند که چند آرزو از آرزوهای دست نیافته اش را بیان نماید. سپس این مطلب در جلسۀ هیئت مدیره بررسی و شرایط برآورده کردن یکی از آرزوهای آن کودک فراهم می گردد و طی مراسمی لبخند و شادی را به او هدیه می کنند.امید است به یاری خداوند متعال بتوانیم این طرح را از اردیبهشت ماه سال جاری به مرحلۀ اجرا درآورده و هر ماه عشق و امید را به کودکی هدیه نماییم. و در این راه بیش از پیش نیازمند دعای خیر و همراهی و همدلی یاوران ماندگارمان هستیم.

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 1440 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه