مهر سلامت
مهر سلامت

مهر سلامت


کمک هزینۀ خرید دارو

هزینه های درمان

کمک هزینۀ درمان پس از رؤیت نسخه، مدارک پزشکی، و ارجاع به پزشک معتمد مؤسسه و مُهر تأیید ایشان، در جلسۀ هییت مدیره تصویب و پرداخت می گردد.

همچنین هزینه های درمان شامل هزینه های بیمارستان، آزمایشگاه، و روش های تشخیصی و درمانی است.

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 1299 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه