مهر سرپناه
مهر سرپناه

مهر سرپناه


این کمک هزینه به دو صورت در مهرماندگار پرداخت می شود:

کمک هزینۀ اجارۀ ماهیانه (کل یا بخشی از اجاره) که مستقیماً به حساب صاحبخانه واریز می گردد.

کمک هزینۀ رهن منزل که پس از اتمام مدت رهن این مبلغ به مؤسسه باز گردانده می شود.

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 1296 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه